คำศัพท์สำคัญสำหรับนัก SEO

คำศัพท์สำคัญ

SEO

(Search Engine Optimization)

SEO คือช่อในการเรียก กระบวนการทั้งหมด ของการปรับแต่งคุณภาพเว็บไซต์ เพื่อการทำให้ติดอันดับที่ดี บนผลการค้นหาของ Search Engine ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ

  1. Search Engine = เว็บไซต์สารบัญการค้นหา เช่น Google, Bing, YouTube
  2. Optimization = การปรับแต่ง ปรับปรุง ให้ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

Search Engine

(เสิร์ชเอนจิน)

Search Engine เป็นโปรแกรมสารบัญเว็บไซต์ เพื่อใช้สำหรับค้นหาข้อมูล ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วให้กับผู้ใช้งานที่ต้องการค้นหาข้อมูลจำนวนมากในโลก Internet โดยหลักการทำงานคือการเก็บรวบรวมข้อมูล แล้วนำมาจัดทำเป็นระบบสารบัญ คล้ายๆ กับระบบของห้องสมุด ในปัจจุบันมีผู้ให็บริการ Search Engine มากมาย แต่ที่ดังที่สุดในประเทศไทยและของโลกก็คือ Google