เกี่ยวกับเรา Plus!

เกี่ยวกับเรา
URL:
https://www.plus.in.th
ชื่อไทย:
พลัส! สาระน่ารู้
ชื่ออังกฤษ:
Plus!
ประเภทผู้อ่าน:
นักเรียน นักศึกษา ที่ค้นหาข้อมูลเชิงลึก
บุคคลทั่วไป ที่ค้นหาข้อมูลเชิงลึก แบบละเอียด
จำนวนหมวดหมู่:
9 หมวดหมู่
จำนวนบทความ:
31 บทความ

พลัส! แหล่งความรู้ที่ไม่มีวันติดลบ เรารวบรวมข้อมูลของสาระน่ารู้ แบบเชิงลึก ข้อมูลที่มีความละเอียดสูง รวบรวมจากสื่อต่างๆ ทั้งหนังสือ นิตยสาร แผ่นพับ เว็บไซต์ รวมไปถึงจากฐานข้อมูลของราชการที่เชื่อถือได้ รวมไว้เป็นหนึ่งเดียว เพื่อความครบถ้วนของข้อมูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา อ่าน และนำไปใช้ประโยชน์ เนื่องจากในปัจจุบัน ข้อมูลบางอย่าง กระจัดกระจายมากเกินไป จึงยากต่อการนำไปใช้งาน

สาระความรู้ เกร็ดความรู้ บนเว็บไซต์แห่งนี้ จะมีการอัพเดท(เพิ่มเนื้อหา) อยู่ตลอดเวลา บางครั้งอาจมีการปรับปรุงแก้ไขของเดิม เพื่อให้ข้อมูลนั้นมีความครบถ้วน ครอบคลุมเนื้อหามากที่สุด ทางเว็บไซต์หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้อ่านจะได้นำความรู้เชิงลึกเหล่านี้ไปใช้งานให้เกิดประโยชน์ ทางเว็บไซต์น้อมรับคำแนะนำติชมทุกประการ


เว็บไซต์ www.plus.in.th ประกอบด้วยบทความคุณภาพ เกี่ยวกับ Plus! สาระน่ารู้ ความรู้รอบตัว เกร็ดความรู้ แบ่งออกเป็น 9 หมวดหมู่สำคัญได้แก่

  1. การกีฬา
  2. ความรู้อื่นๆ
  3. ท่องเที่ยว
  4. ธุรกิจการเงิน
  5. บันเทิง
  6. พืชและสัตว์
  7. ศิลปะวัฒนธรรม
  8. อาหาร
  9. เทคโนโลยี

เนื้อหาบนเว็บไซต์ได้ทำการเขียน และเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ โดยคำนึงถึงประสบการณ์ของผู้ใช้งานเป็นสำคัญ โดยจะนำข้อมูลจากหลายแหล่งข้อมูลมาใช้อ้างอิง เพื่อเชื่อมโยงความถูกต้องของข้อมูลนั้นๆ ให้ได้มากที่สุด ทางเว็บไซต์ พลัส! สาระน่ารู้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้อ่านจะได้ประโยชน์และความรู้เพิ่มเติมจากบทความบนเว็บไซต์ของเรา